Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
Економічна та соціальна географія