Bulletin_of_MatMech

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Математика. Механіка

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Фізико-математичні науки

Галузь знань (спеціальність):  

   11 Математика та статистика (111  Математика, 112  Статистика, 113  Прикладна математика) 

Рік заснування: 1958

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1684-1565 (друковане)

Головний редактор: Валерій САМОЙЛЕНКО  

E-пошта: math.bulletin@knu.ua, Valerii.Samoilenko@knu.ua